كوله پشتي

كوله پشتي

DG 5737

برزنتی

چین

جدید

  • ظرفیت 18 لیتر
  • مناسب برای حمل وسایل و تجهیزات حساس از قبیل دوربین
  • طرح نشنال جغرافیک
  • بسیار مقاوم