كيف صحرايي

كيف صحرايي

16107

BAHCO مدل 20104Bp

تحت ليسانس سوئد ساخت فرانسه

جدید

  • داراي استانداردABS
  •  كيف برزنتي با كف بسيار مقاوم  SNA EUROPE
  • در ابعاد  270x270x500mm
  •   کیف صحرایی مناسب برای حمل نمونه
  • مناسب برای حمل وسایل