کیف کمری با جلد قمقمه

کالای جدید کیف کمری با جلد قمقمه

16108

برزنت نایلونی

ساخت چین

جدید

کیف کمری برزنت نایلونی  دارای جلد قمقمه  تا ظرفیت 600ml  و یا بطری آب معدنی کوچک
مناسب برای فعالیت های صحرایی
دارای دو جیب کوچکتر در رو ی یک جیب بزرگ که دارای لایه ضد آب میباشد
کیف در ابعاد مناسب برای وسایل کاربردی  مانند کمپاس /GPS/ HCL/عدسی دستی / دفترچه فیلد میباشد
 کیف بدون قمقمه میباشد ( در صورت نیاز قمقمه اضافه میگردد)