کیف حمایل تجهیزات

کیف حمایل تجهیزات

16123

کیف یک طرف

Jeepانگلیس

جدید

  • کیف حمایل تجهیزات
  • بند حمایل قابل تنظیم
  • دارای محل قرارگیری تجهیزات و لوازم صحرایی از قبیل دوربین/GPS/کمپاس/....
  • ابعاد 42x32x18سانتیمتر
  • جنس تمام پلی استر