کیف کمری ابزار و وسایل

کالای جدید کیف کمری ابزار و وسایل

16203

برزنتی / چرمی

تحت لیسانس جنیوس کانادا ساخت تایوان

جدید

کیف ابزاربرزنتی +کیف چرمی چکش
کیف کمری برزنتی و سایل بسیار مقاوم با کمربند قوی مناسب برای عملیات صحرایی
دارای جیب های متعدد بزرگ تا کوچک برای وسایل مختلف 
  از این کیف میتوان برای حمل و استفاده از دفترچه صحرایی/کمپاس
/ قلم / اسید /GPS /چکش زمین شناسی /.....  استفاده کرد
یک ست برای حرفه ای ها از کمپانی جنیوس کانادا
از کیفیت این کیف هرچه بگوییم کم گفته ایم