گوس متر دستگاه اندازه گيري شدت ميدان مغناطيسي

گوس متر دستگاه اندازه گيري شدت ميدان مغناطيسي

30107

EMF-839

LUTRON تايوان

جدید


  • تستر میدان مغناطیسی
  • رنج اندازه گيري بر چسب واحد  ميلي گوس
  • Range : 0-199.99V/m , 0-99.999W/m2
  • 0-9.9999mW/cm2
  • فرکانس بالا 100KHz-3ghz
  • فرکانس پایین100KHz-100MHz
  • همراه با دو پروپ فرکانس بالا و پایین
  • کیف حمل