مولتی فانکشن مانیتورینگ

 مولتی فانکشن مانیتورینگ

60115

MBH-382SD

جدید

  • دستگاه پرتابل با قابلیت اندازه گیری دمای محیط/رطوبت محیط/فشار هوای محیط
  • قابلیت اندازه گیری
  • دما 50-0 درجه سانتیگراد
  • رطوبت 10-95 %RH
  • فشار بر حسب hpa /10-1100
  • mmHg 7.5-825
  • inHg/0.29-32.48
  • قابل اتصال به pc/USB
  • ثبت اطلاعات بر روی کارت حافظه 1-16 G