بادسنج پره ای

بادسنج پره ای

60102-2

ABH-4225

لوترون تایوان

جدید

VANE ANEMOMETER/BAROMETER/HUMIDITY/TEMP
Model : ABH-4225
Air velocity : 0.4 to 30.0 m/s ,ft/min , km/h , mile/h , knots
Barometer : 10 to 1100 hPa , mmHg , inHg
Humidity : 10% to 95% RH,Dew
Tempperature : 0 to 50 c , c/F
All in one , hand held type
Vane probe , High reliability
Hold Record (Max,min)
DC 1.5 V Battery (UM 4, AAA) x4

  •  با قابلیت اندازه گیری  فشارهوا / رطوبت / درجه حرارت / سرعت باد