بادسنج

بادسنج

60104

WIND

سیلوا سوئد

جدید

  • با قابلیت اندازه گیری سرعت و باد
  • دما و خنکی باد 
  •  کرنوگراف و ساعت