بادسنج سیلوا سوئد

 بادسنج سیلوا سوئد

60105

SUMMIT

سیلوا سوئد

جدید

  • با قابلیت اندازه گیری سرعت باد
  • دما و خنکی باد
  • کرنوگراف و ساعت
  • دارای آلارم هشدار
  • ارتفاع سنج فشارسنج 
  •  دارای اینفرارد