بادسنج پروپ جدا با پره فلزی

بادسنج پروپ جدا با پره فلزی

60108-1

YK-2005AM

تایوان lutron

جدید

  • باقابلیت اندازه گیری جریان هوا
  • با قابلیت ثبت دیتا (دیتالاگر)
  • باقابلیت اتصال به کامپیوتر