بادسنج ، نورسنج و دماسنج دیجیتالی لوترون تایوان

بادسنج ، نورسنج و دماسنج دیجیتالی لوترون تایوان

60108

LM-8000

تایوان

جدید

  • مولتی پارامتر شامل اندازه گیری
  • سرعت وزش باد 30-4/0 متر بر ثانیه
  • و قابلیت اندازه گیری با واحدهای مختلف
  • رطوبت : 95~10 درصد
  • شدت نور محیط (LUX20000~0)
  • درجه حرارت  1300~ -100قابل تبدیل به فارنهایت
  • ثبت مینیمم و ماکزیمم درجه حرارت