ترمومتر جیبی مادون قرمز غیرتماسی

 ترمومتر جیبی مادون قرمز غیرتماسی

70273

IR-88H

تحت لیسانس کمپانی استاندارد انگلستان ساخت هنگ کنگ

جدید