ترمومتر دیجیتالی

 ترمومتر دیجیتالی

70280

TM-917

لوترون تایوان

جدید

  • بادقت بالا 01/0 درجه
  • قابلیت اتصال پروب های K/J/E/PT100
  • رنج اندازه گیری با پروپ حالت تماسی
  • -100 تا +1700
  • حالت غیرتماسی 850+ تا 20-