ترمومتر دیجیتالی پرتابل

ترمومتر دیجیتالی پرتابل

70282

TM-947SD

lutron تایوان

جدید

  • ترمو متر چهارکاناله دارای حافظه
  • قایلیت اتصال انواع پروپهای تیپJ/K/E/R/S/Pt100
  • TYPE K :-100 /+1300
  • TYPE J : -100/+1200
  • TYPE Bt100 :-199/+850
  • قابلیت اندازه گیری همزمان 4 محیط
  • قابلیت اتثال بهpc/USB
  • ثبت اطلاعات روی کارت حافظه1-16 G