ترمومتر میله ای

 ترمومتر میله ای

70285

مدل 131

تحت لیسانس استاندارد انگلیس

جدید

  • رنج اندازه گیری 250 تا 40- سانتیگراد
  • دقت 5/1 درصد
  • حساسیت 1/0 درجه
  • زمان نمایش 2 ثانیه
  • قابلیت نگهداشتن ماکزیمم و مینیمم قرائت و نگهداشتن اطلاعات