ترمومتر دیواری ماکزیمم و مینیمم

 ترمومتر دیواری ماکزیمم و مینیمم

70300

مدل 130

تحت لیسانس فرانسه

جدید

  •   (50+ تا 30-)