رطوبت سنج / نقطه شبنم (DEW POINT)

رطوبت سنج / نقطه شبنم (DEW POINT)

70403

YK-2005RH

جدید

  • قابلیت اندازه گیری دمای محیط 50-0 درجه
  • ثبت مینیمم و ماکزیمم اطلاعات تا ثبت 1600 مقدار
  • ثبت اطلاعات بصورت سالیانه ـ ماهیانه ـ روزانه ـ ساعته ـ دقیقه و ثانیه
  • با قابلیت اتصال به کامپیوتر دارای حافظه
  • رنج اندازه گیری رطوبت 95 – 10 درصد
  •  دقت 01/0 درصد