دستگاه اندازه گیری میزان CO در محیط

 دستگاه اندازه گیری میزان CO در محیط

70500

Co110

ساخت هنگ کنگ تحت لیسانس انگلیس

جدید

  • رنج اندازه گیری 0-1000PPM
  •  با دقت 1PPM