دستگاه اندازه گیری میزان CO محیط

دستگاه اندازه گیری میزان CO محیط

70505

GCO-2008

تایوان lutron

جدید


  • دستگاه اندازه گیری میزان مونو اکسید کربن در هوای محیط  پرتابل
  • رنج اندازه گیری
  • 0-1000pm
  • دمای محیط 0-+50 c
  • دارای حافظه max-min
  • قابل اتصال به PC/ USB
  • دارای کیف حمل