دستگاه اندازه گیری میزان دی اکسید کربن / رطوبت / درجه حرارت/ نقطه شبنم

دستگاه اندازه گیری میزان دی اکسید کربن / رطوبت / درجه حرارت/ نقطه شبنم

70510

GCH-2018

لوترون تایوان

جدید

  • مقدار اندازه گیری رطوبت 10-95%
  •   مقدار اندازه گیری 0 to 4.000 ppm CO2
  • دما 0-50 درجه سانتی گراد
  • مقدار اندازه گیری نقطه شبنم 25.3-/48.9
  • دارای کیف حمل
  • قابل اتصال به PC