ضخامت سنج دجیتالی

ضخامت سنج دجیتالی

2166-12

ELECTRONIC DIGITAL THICKNESS GAGE

INSIZE اتریش تحت لیسانس چین

جدید

  • حساسیت 0.01 میلیمتر
  • حد اکثر اندازه گیری 12 میلیمتر