ضخامت سنج دجیتالی

 ضخامت سنج دجیتالی

2871-10

ELECTRONIC DIGITAL THICKNESS GAGE

تحت لیسانس اتریش ساخت چینINSIZE

جدید

  • دقت 0.01 میلیمتر
  • حد اکثر اندازه گیری 10 میلیمتر
  • انتهای فک ها دارای پوشش سرامیکی می باشد