ریز سنج یا میکرومتر دجیتالی

 ریز سنج یا میکرومتر دجیتالی

3109-25

ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER

اتریش تحت لیسانس چین INSIZE

جدید

  • حساسیت 0.001 میلیمتر
  • حد اکثر اندازه گیری 25 میلیمتر