ضخامت سنج دجیتال/Thickness Gauges

کالای جدید ضخامت سنج دجیتال/Thickness Gauges

495023

495-02-3

ASIMETO تحت لیسانس آلمان ساخت هنگ کنگ

جدید

ضخامت سنج دجیتالی  برای کاربرد های مختلف از ورق کرفته تا ....
کورس یا مقدار اندازه گیری : 10-0 میلیمتر
دقت 0/001 میلیمتر
عمق اندازه گیری 120 میلیمتر
دارای برگ کالیبراسیون