ضخامت سنج عقربه ای

 ضخامت سنج عقربه ای

7302

MECHANICAL THICKNESS GAGE

چین

جدید


  • دقت 1/0 میلینتر
  • رنج اندازه گیری0-20 میلیمتر