دستگاه تراز لیزری به همراه عینک مخصوص

دستگاه تراز لیزری به همراه عینک مخصوص

40230

245018

TCMآلمان

جدید

  • رنج اندازه گیری 5-3 متر
  •  لیزر خروجی 5/51 میلی وات
  • طول موج لیزر 660-630 نانو متر
  •  کلاس 2