متر فلزی

متر فلزی

40160

دسته دار

RICHTER آلمان

جدید

  • متر فلزی با طول 50 متر
    ساخت کمپانی ریختر آلمان بدنه فلزی
    بسیار مرغوب

    دارای دسته فلزی برای جمع کردن متر

     
  •