متر دسته دار

متر دسته دار

40161

استاندارد

BMI آلمان

جدید

 • متر فلزی روکش دار از کمپانی بی ام آی آلمان
 • طول 50 متر
  بسیار بسیار مرغوب و باکیفیت
  بدنه و اهرم جمع آوری آلومینیومی میباشد

   

 • متر فلزی روکش دار از کمپانی بی ام آی آلمان
 • طول 50 متر
  بسیار بسیار مرغوب و باکیفیت
  بدنه و اهرم جمع آوری آلومینیومی میباشد