متر دیسکی

متر دیسکی

40167

HOBBY

BMI آلمان

جدید

  • متر دیسکی کوچک با طول 5 متر
  • فلزی روکش دار بسیار مرغوب