متر دیسکی فایبر گلاس

متر دیسکی فایبر گلاس

40168

LTB-30

فرانسه تحت لیسانس چینBAHCO

جدید

  • متر30 طول
  • استاندارد اروپا SNA EUROPE
  • Double coat