متر دسته دار

کالای جدید متر دسته دار

40175

CR-J506

تحت لیسانس ساخت GIANTOP چین

جدید

متر دسته دار پرفشنال با بدنه ABS
سرعت جمع آوری بسیار سریع (6برابر)
متر 50 متری فلزی