متر ليزري

متر ليزري

MET-LE-80

SW-S80

SANDWEY چين

جدید

  •  متر لیزری 80 متر
  •  محدوده اندازه گیری:0.2  ~ 80 متر
  • دقت 2 ميليمتر 
  •  اندازه گیری طول – عرض- ارتفاع - محاسبه حجم
  •  دارای تراز جهت بالا بردن دقت 
  •  دارای حافظه برای ذخیره تا 30 مقدار