متر چرخدار

متر چرخدار

40170

MW-250

ساخت آمریکا تحت لیسانس سوئد BAHCO

جدید

  • دسته تلسکوپی
  •  قطر چرخ cm 25.4
  • رنج اندازه گیری 10 کیلومتر
  • دقت شماره انداز 1 دسیمتر