متر چرخدار

 متر چرخدار

40176

CLL-400

چين

جدید

 • ابعاد 91X22X32 سانتيمتر
 • دسته تا شونده
 • ارتفاع در حالت تا شدن دسته 49سانتيمتر
 • داراي كاور حمل برزنتي
 • داراي ترمز
 • مقدار اندازه گيري 9/9999متر
 • قطر چرخ 32 سانتيمتر
 • داراي دسته حمل
 •    مقاوم و سبك جنس بدنه ABS

 • ابعاد 91X22X32 سانتيمتر
 • دسته تا شونده
 • ارتفاع در حالت تا شدن دسته 49سانتيمتر
 • داراي كاور حمل برزنتي
 • داراي ترمز
 • مقدار اندازه گيري 9/9999متر
 • قطر چرخ 32 سانتيمتر
 • داراي دسته حمل
 •    مقاوم و سبك جنس بدنه ABS