متر چرخدار

 متر چرخدار

40176

CLL-400

چين

جدید

  • ابعاد 91X22X32 سانتيمتر
  • دسته تا شونده
  • ارتفاع در حالت تا شدن دسته 49سانتيمتر
  • داراي كاور حمل برزنتي
  • داراي ترمز
  • مقدار اندازه گيري 9/9999متر
  • قطر چرخ 32 سانتيمتر
  • داراي دسته حمل
  •    مقاوم و سبك جنس بدنه ABS