ترازیاب (نیو) اتوماتیک

 ترازیاب (نیو) اتوماتیک

40131

NA2-A مدل Highly Precise

style WILD

جدید

  • بزرگنمایی 32 برابر
  • دقت در یک کیلومتر رفت و برگشت 7/0 متر
  • حداقل فوکوس 6/1 متر