ترازیاب

ترازیاب

TR-DSZ-32

DSZ2

ساخت چین طرح لایکا

جدید

  • دقت 1 میلیمتر در یک کیلومتر رفت و برگشت
  • بزرگنمایی شیئی 32 برابر