ترازیاب

ترازیاب

TR-SOK-32

C330

سوکیشا

جدید

  • دقت 1 میلیمتر در یک کیلومتر رفت و برگشت
  • بزرگنمایی شیئی 32 برابر
  • اتوماتيك