تئودولیت دیجیتالی

 تئودولیت دیجیتالی

40112

TDJ6E

چین

جدید

  • دقت 6 ثانیه
  •  دو طرف کیبرد
  •  طرح T16  ویلد
  • بهمراه کیف حمل و متعلقات مربوطه