دوربین نقشه برداری تئودولیت

کالای جدید دوربین نقشه برداری تئودولیت

TE-LA-LS

LS402

LAISAI لایسای چین

جدید

دوربین نقشه برداری تئودولیت
دقت 2 ثانیه/قرائت 1 ثانیه/صفحه نمایش دو طرفه دجیتالی
 با لامپ روشنایی صفحه جهت مکان های تاریک/بزرگنمایی30X
2 عدد خشاب باتری (1 عدد قابل شارژ و 1عدد با باتری قلمی)
قرائت زاویه بصورت درجه دقیقه ثانیه و گراد/ قابلیت نمایش
زاویه قائم بصورت درصد شیب/ شاغول اپتیکی
دارای یکسال گارانتی ,/ کیف حمل و متعلقات استاندارد