تئودولیت

تئودولیت

TE-SA-T-05

ET02

Sanding چین

جدید

  • دقت اندازه گیری زاویه :  2 ثانیه
  • بزرگنمایی : 30x 
  • صفحه کلید : دو طرف کیبرد