تئودولیت دیجیتال

 تئودولیت دیجیتال

TE-ST-02

T02

Stonex چین

جدید

  • دقت اندازه گیری زاویه : 2 ثانیه
  • بزرگنمایی : 30x 
  • صفحه کلید : دو طرف کیبرد