شیب سنج نقاله ای دوار

 شیب سنج نقاله ای دوار

7010

30-02-103

KAPRO امریکا

جدید

  • شیب سنج مناسب برای تعین شیب سطوح مختلف
  • دارای تراز لوبیایی
  • طول بدنه 30 سانتیمتر
  • بدنه از جنس آلومینیومی با رنگ استاتیک
  • تعیین شیب به درجه و درصد