پانتوگراف پرفشنال فلزی

 پانتوگراف پرفشنال فلزی

8055

OTT KEPTEN

آلمان

جدید

  • بطول 100 سانت
  •  بهمراه متعلقات
  • جعبه حمل
  • برای تبدیل نقشه های با مقیاسهای مختلف به نقشه بزرگ مقیاس 1:250