پلانیمتر دیجیتالی رولر

کالای جدید پلانیمتر دیجیتالی رولر

8007

KP-92N

TOPCON ژاپن

جدید

  • دارای 6 سیمبول – 8 کاراکتر
  • اندازه گیری مساحت با واحدهای مختلف
  • انباشت عملیات تا حدکثر 10
  • تبدیل واحدها 
  •  طول حرکت m30
  • دقت 0.2 %
  • لطفا برای اطلاع بیشتر فایل PDFرا مطالعه فرمائید