باد سنج دجیتالی WIND ANEMOMETER

کالای جدید باد سنج دجیتالی WIND ANEMOMETER

60109

FG-561

EMPEX JAPAN امپکس ژاپن

جدید

WIND MESSE -ELECTERONIC  ANEMOMETER  portabl
MODEL:FG-561
EMPEX - JAPAN
0-20 m/s

دستگاه  الکترونیکی اندازه گیری سرعت باد-بادسنج
- اندازه گیری خنکی باد(دمای باد)
-پرتابل با نمایشگر دجیتالی
- نمایش مینیمم و ماکزیمم و میانگین سرعت باد
-رنج اندازه گیری  :  0-20 m/s
-کارکرد با2عدد باتری کتابی 9V