نورسنج دیجیتالی

نورسنج دیجیتالی

70101

LX-1108

لوترون تایوان

جدید

  • با امکان انتخاب منابع نور
  • (فلورسنت ـ تنگستن ـ بخار جیوه و سدیم)
  • 40.00/400.0/4.000/40.000/400.000 Lux