تجهیزات جانبی میکروسکوپ(عدسی های شیئی و چشمی/منبع نور / تیغهای مدرج/میز میکروسکوپ/ هد میکروسکوپ / لا  شرکت زمین توانا تجهیز

1 Review(s)
مدل:
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت:
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت:
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
100612
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: OB-M
ساخت: کمپانی الیمپوس ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت:
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
100614
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: z-prouf -62965
ساخت: گمپانی معظم زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت:
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: 518C
ساخت: ZEISS WEST آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: دارای تار رتیکول
ساخت: کایوا ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: زایس
ساخت: آلمان غربی
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: ساده
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: Vixen
ساخت: تحت لیسانس ژاپن ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: تار رتیکول دار
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: زایس
ساخت: آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
  < 1 - 2 - 3  >