اکولار 16x

 اکولار 16x

100602O

Vixen

تحت لیسانس ژاپن ساخت چین

جدید

  • جهت افزایش بزرگنمایی های میکروسکوپ