اکولار پلاریزان 10x

 اکولار پلاریزان 10x

100602K

چین

جدید

  • صفحه مدرج شطرنجی
  • قطر عدسی 18 میلیمتر